top of page

TUTKIMUSTIEDON KÄSITTELY JA TIETOSUOJA

Julkaistu 20.02.2023

Vastaamalla tähän kyselytutkimukseen hyväksyt vastaustesi käytön ja analysoinnin tutkimustarkoituksessa. Lisäksi hyväksyt sen, että

1. se osa tiedoista, joista sinut voidaan tunnistaa suoraan (esim. nimi, puhelinnumero) poistetaan tutkimusaineistosta kaksi viikkoa vastaamisesi jälkeen, ennen kuin tietojen analysointia aletaan suorittaa;

2. kohdasta 1. poiketen, sellaiset sanalliset/tekstimuotoiset vastaukset, jotka saatat antaa vastauksena tässä tutkimuksessa (esim. kirjoittamalla tekstiä avoimiin kysymyksiin) ja joissa saatat itse ilmoittaa nimesi, organisaatiosi nimen tai muita tietoja, jotka suoraan tunnistavat sinut tai organisaatiosi, ei poisteta kahden viikon kuluessa vastaamisestani, vaan ne poistetaan tiedoista siinä tapauksessa, jos tiedot luovutetaan tieteellisille julkaisuille tai muille tutkijoille kohdan 6. mukaisesti. Jos et hyväksy tällaisten tietojen säilyttämistä, älä mainitse nimeäsi tai muita tunnisteita avoimissa kysymyksissä;

3. voit tarkistaa tai oikaista tietosi, taikka pyytää tutkimusryhmää poistamaan tietosi siihen asti, kun kaksi viikkoa on kulunut vastaamisestasi;

4. kun vastaamisestasi on kulunut yli kaksi viikkoa, et voi enää tarkistaa tai oikaista tietojasi, taikka pyytää tutkimusryhmää poistamaan tietojasi, sillä kun tutkimusryhmä on kahden viikon jälkeen poistanut sellaiset tiedot, joista sinut voidaan tunnistaa suoraan [esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero], tutkimusryhmä ei pysty enää tunnistamaan, poimimaan tai poistamaan tietojasi muiden vastaajien tietojen joukosta);


5. tietoja, joiden avulla sinut voi tunnistaa suoraan (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero), ei esitetä eikä näytetä tutkimuksen tuloksissa, raporteissa tai tieteellisissä julkaisuissa

6. tietoja, joiden perusteella sinua ei voida suoraan tunnistaa (esim. vastaukset kyselyn ei-yksilöiviin kysymyksiin), säilytetään kymmenen vuoden ajan tieteellisten lisäanalyysien suorittamista varten, ja ne voidaan luovuttaa tieteellisille julkaisuille tai tallettaa määräaikaiseen tietovarastoon muiden tutkijoiden suorittamaa tieteellistä tutkimusta varten.


Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, tai haluat tarkistaa, oikaista tai poistaa sinuun liittyviä tietoja, ota yhteyttä privacy@jano.gg

bottom of page